Dubravka Drakić

Dubravka Drakić (rođena Vukotić) u Titogradu 1976.
Upisala glumu na Cetinju 1994.godine. Od 1995.učestvujem u profesionalnim projektima na filmu, tv-u i u pozorištu.
Paralelno sa profesionalnim radom, bavim se i pedagoškim, trenutno sam van. prof. na predmetu Govor, UCG, FDU Cetinje.
Živim u Tivtu.
Udata, imam dvoje djece.
Vjerujem u kreativnost, dobru volju, posvećenost i kontinuitet u stvaranju. Poštujem prirodu, starije, djecu i sve ljude koji poštuju isto.