Kristina Ćetković

KETI RADOŠEVIĆ

Kristina Ćetković
“KETI RADOŠEVIĆ je sanjarka. U svijet pisanja i mašte bježi kada se umori od obaveza sa kojima se bori njen društveni identitet Kristina Ćetković.
Rođena je u Baru, 21. aprila 1981. godine, ali i dalje i Podgoricu doživljava kao svoje rodno mjesto. U Baru je završila osnovnu i srednju školu, u Igalu Višu fizioterapeutsku školu, a u Podgorici Fakultet političkih nauka.
Zbog želje da doprinese zajednici u izgradnji boljeg i pravednijeg društva upisala je Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni rad sa mladima“. Nakon završenog kursa počinje da volontira, a zatim i radi u Forumu MNE. Kao omladinska radnica vodila je projekte i aktivnosti namijenjene mladima u omladinskim klubovima u Baru i Ulcinju. U više navrata bila je koordinatorka i trenerica tokom omladinskih kampova.
Omladinski rad napušta zbog studentskih obaveza na Fakultetu političkih nauka. Bila je stipendistkinja Opštine Bar. Specijalističke studije je završila na smjeru novinarstvo, a trenutno je na master studijama – Odnosi s javnošću. Zbog svoje radoznale prirode, uputila se stazom novinarstva u potrazi za odgovorima koji bez prestanka traže odgovore od nje. Pisala je za prvi studentski portal „Tragom”, portal Analitika, VICE Srbija i crnogorsko izdanje LGBT magazina „Optimist”.
Od neformalnog obrazovanja koje ima izdvaja završenu „Školu novinarstva“ u organizaciji Instituta za medije Crne Gore, „Školu Rodnih studija“ sprovedenu od strane Kancelarije za rodnu ravnopravnost, Univerziteta Mediteran i UNDP-a, te „Školu demokratije“ Centra za građansko obrazovanje.
Bila je članica Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore. Članica je Glavnog odbora Sindikata medija Crne Gore.
Autorka je prvog crnogorskog lezbejskog romana „U svoja četiri zida“. Kristina je od 2016. godine zaposlena u NVO „35mm“ koja je pokrenula projekat „Regionalni Robin Hud“ i poznatu istoimenu emisiju. Ponosna je na projekat „PRIME“ koji u fokus stavlja perspektive manjina – LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom, Roma, žena, korisnika i bivših korisnika psihoaktivnih supstanci.
Aktivistkinja je za ljudska prava, sa posebnim osvrtom na prava LGBTIQ osoba, osoba sa invaliditetom, ženskih i prava mladih. Jedna je od osnivačica NVO „sPas” koja se bavi zaštitom životinja. Još 2013. godine je krenula sa duhovnim radom koji do danas traje, voli da čita, vozi biciklo… Slobodno vrijeme provodi u šetnji sa psima Pinom i Bellom, dok ostatak slobodnog vremena služi svom mačoru Alexu kao krevet.
I dalje mašta i vjeruje u idealni svijet gdje smo svi jednaki bez obzira na pol, rod, vjeru, naciju i sve one različitosti zbog kojih smo svrstani „u svoja četiri zida
Uskoro ćete je slušati u podcastu „Klofer“ gdje će zajedno sa novinarkom i aktivistkinjom Damirom Kalač protresati društvene i tabu teme koje se godinama guraju pod tepih.”