Jelena Đukić

Kolašinka, rođena u Beranama, osnovnu školu i gimnaziju završila u Kolašinu,a studije u klasi prof. Branislava Mićunovića na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Sada živi u Podgorici.
Igra u lutkarskim, dječijim i predstavama za odrasle u produkcijama pozorišta i centara za kulturu širom Crne Gore. Freelancer je. Voli i teatar i film, pa je nekako simbolično studije završila “Bogom masakra” koji ima i pozorišna i filmska “čitanja” . Igra u “Tre Sorelle”, “Malom Piratu” i “Bokeškom d molu” i očekuje novu bokešku priču čiji će biti dio. “Na ivici neba” je otkrila lutkarstvo, Laura iz “Grudi” joj je obilježila odrastanje, a u “Enciklopediji mrtvih” je pronašla beskonačnu slobodu. Muči je beskonačnost, ali ne i besmrtnost. Voli matematiku, pa se valjda nada nekom liku koji kroz algoritme objašnjava život kojim živimo. A ono što je matematikom neobjašnjivo, traži u likovima koje sada neprestano istražuje i igra. Vjeruje da je učeći o likovima najviše naučila o sebi. Svira klavir, u jako rijetkim situacijama. Pleše, uvijek i svuda… Pjevuši, onda kad niko ne sluša… Piše, ali sebi. Maršira, za i sa ženama, 8.marta uglavnom…
*”Bog masakra”- predstava Kraljevskog pozorišta Zetski dom, red.Siniša Evtimov
*”Tre Sorelle”-predstava Centra za kulturu Tivat, red.Zoran Rakočević
*”Mali Pirat”-predstava Gradskog pozorišta Podgorica i Centra za kulturu Tivat, red.Milan Karadžić
*”Bokeški d mol”-predstava Centra za kulturu Tivat, red.Milan Karadžić
*”Na ivici neba”-predstava Gradskog pozorišta Podgorica, red.Veselka Kunčeva
*”Enciklopedija mrtvih”-predstava Korifej-a, red.Ferid Karajic
**”Grudi”- film i serija, red.Marija Perović