Aleksandar Vuković

Aleksandar Vuković (1993)…Po vokaciji ja sam jedno pseudopiskaralo koje je završilo Građevinski fakultet u Podgorici. Negdje na drugoj godini shvatio sam da umjesto glave na ramenima nosim saksiju ljubičica pa sam počeo da pišem i da punim džepove sveske i telefone svojim nesređenim mislima. U slobodno vrijeme ljubitelj kiše i uličnom rasvjetom obasjanih bulevara. Slovoslagač i fanatični ljubitelj slikovitih riječi. ?

 

https://www.instagram.com/slovo_slaganje