Tijana Dedeić

Tijana Dedeić je rođena 1983. godine u Beogradu. Fakultet likovnih umjetnosti je završila na Cetinju 2007. godine u klasi profesora Dragana Karadžića. Fokus njenog rada je portret u najširem smislu, putem koga ispituje odnos posmatrača i posmatranog. Njen senzibilitet navodi je da u središte svog umetničkoj koncepta postavlja pitanja indetiteta. Izlagala je na samostalnim i grupnim izložbama. Član je ULUCG.