Sanja Raonić

Sanja Raonić
Rođena je 1970. godine u Podgorici.
1991. godine upisala je studije slikarstva. Diplomirala je na Fakultetu likovne umjetnosti na Cetinju u junu 1995. godine, u klasi profesora Dragana Karadžića.
Živi i stvara u Podgorici.
“Najizražajnije komuniciram kroz crtež. Kombinujem crtačke i slikarske tehnike na papiru.
Balansiram na tankoj liniji koja razdvaja sliku od crteža i tokom procesa nesvjesna sam postojanja granice.
Kroz niz ciklusa koji obuhvataju moj stvaralački opus bavim se ženom kao centralnim motivom i njenom egzistencijom.
Identitet žene 21. vijeka je posledica konzumerstva kao životnog izbora i očitava se u načinu kojim ona izražava sebe kroz komunikaciju u različitim životnim ulogama.
Poslednjim ciklusom koji je naslovljen „85 x 75“ u nizu ličnih iskaza, nacrtanih slika, ironijom definišem emancipaciju žene u 21 vijeku.
Linija je moj alat u komunikaciji, a tehnike su kombinovane na papiru.”