Popović Neda
Rođena 1988. godine u Baru.
Osnovnu i srednju školu pohađala u Baru.
Osnovne strukovne studije na studijskom programu Primijenjena Fotografija završila na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.
Specijalističke studije Grafičkog Dizajna završila na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju.
Sa fotografijom i radom u tamnoj komori se upoznajem tokom srednje škole. Nije bilo teško odlučiti se upravo za Primijenjenu Fotografiju kada je došlo do odabira fakulteta. Fotografija je postala, i ostala, polazna tačka mog stvaralaštva, način na koji posmatram i doživljavam stvari.
Specijalistička godina Grafičkog Dizajna me upoznaje sa novim mogućnostima kreiranja i prezentovanja ideja. Sloboda i mogućnost da se iskoristi znanje iz različitih oblasti kako bi se došlo do realizacije zamišljenog doveli su me do sasvim novih načina izražavanja.
Crtežom i digitalnom ilustraciojom intenzivnije počinjem da se bavim prilikom rada na završnom ispitu.
Tadašnji odabir teme je umnogome determinisao način na koji ću se dalje izražavati i kretati kroz sopstvene
vode unutrašnjosti. Sa ribama.
Od 2020. godine osnivam firmu pod nazivom “Morska luda” koja objedinjuje moje stvaralaštvou jednu
cjelinu.
Mail: morskaluda31@gmail.com
online sponzorstvo sufinansirano od strane #MinistarstvoKulture i #živimokulturu

 

https://instagram.com/morskaluda