Milena Krivokapić

Milena Krivokapić
Rođena u Nikšiću, 1992. god.
2015. diplomirala na FLU-Cetinje, kod mr.prof. Dragana Karadžića – smjer slikarstvo.
Trenutno pohađa postdiplomske master studije slikarstva na ALU-Trebinje u klasi prof.mr. Marka Musovića.
Projekti i izložbe:
2012. Studijski boravi na Akademiji lijepih umjetnosti u Firenci u trajanju od jednog semestra u okviru Erasmus programa. Učestvovala u brojnim projektima i kolektivnim izložbama. Samostalno izlagala u Budvi i Nikšiću.
Živi i stvara u Nikšiću.