Gordana Trebješanin

Gordana Trebješanin, rođena 1979. godine u Beranama, likovnu akademiju u klasi prof. Dragana Karadžića je završila na Cetinju, kojem se i sada radovno vraća, kao profesorica likovne umjetnosti u Gimnaziji Slobodan Škerovic u Podgorici, razvijajući kod svojih učenika ljubav prema umjetnosti i divnoj atmosferi Cetinja. Magistrirala je na istom fakultetu u klasi prof. Branislava Sekulića. Ova akademska slikarka, trenutno sa porodicom živi u malenom selu u Bjelopavlićima, gdje osim u svom ateljeu stvara i u bašti, najčešće slike. Tokom studija je izlagala u Grčkoj u okviru Balcan Youth festivala, a nakon studija je učestvovala na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama. Članica je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore i mama jednom Konstantinu i jednoj Radmili. Njena vječita inspiracija je Skadarsko jezero, tačnije Dodoši i jedan atelje, gdje ona slika dok joj tadašnja ljubav njenog života, a sadašnji muž svira…