Darko Vučković

Vuckovic Darko rođen je 1975.g. u Podgorici. Diplomirao na Fakultetu Likovnih Umjetnosti na Cetinju 2001. godine u klasi profesora Dragana Karadžića, slikarski smjer. Godine 1999-2000. boravio na L’ecole Superrieure d’Art du Grenoble, Francuska, gdje se bavi kompjuterski generisanom slikom, fotografijom i eksperimentalnim zvukom. Godine 2012. završio specijalističke studije na Fakultetu Likovnih Umjetnosti u Beogradu u klasi profesora Zorana Vukovića, slikarski smjer. Član ULUCG-a od 2002. Godine. Učesnik je brojnih samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Podgorici. Treća nagrada za skulpturu na prošlogodišnjem London art bienalu, Chelsea Old Town Hall, u Londonu. Zastupljen u nekoliko publikacija, među kojima je Create! Magazine – magazin za savremenu umjetnost, Philadelphia, USA. Heraldika Prirode -Meke forme- “Još od najranije mladosti privučen sam živim formama kojima smo okruženi. Vjerovatno je to uticalo na moj umjetnički izraz mnogo prije upisivanja na Fakultet Umjetnosti. Ta spontanost nastajanja djela, bilo da su to crteži, foto kolaži, slike ili skulpture, vođena je zakonitostima koje su slične ili iste onima kojima su oblikovane forme u prirodi. Tu su proporcije, ritmovi i boje u vječitoj igri. Iako sam diplomirao na smjeru slikarstvo, poslednjih nekoliko godina moje interesovanje je polako prešlo na skulpturu. Moja namjera je bila da one forme koje su ranije nastajale na crtežima I slikama dobijem u trećoj dimenziji I tako ih još više materijalizujem. To zna da bude dugotrajan proces jer postoje određene zakonitosti koje su specifične za taj način rada I za taj medijum. Iz takvih težnji I eksperimenata je nastao serijal “Heraldika Prirode”. Prvi eksperimenti vezani za proces pečenja gline su bili “Pit firing” da bih kasnije kombinovao tu I druge metode sa pečenjem komada u električnoj peći. Da bih se došlo do ovih formi vrlo je bitno postići unutrašnji mir. Možda je to razlog što je dobar dio mojih skulptura nastao napolju: na planini, u šumi ili na obali mora. Forme koje nastaju su meke, zaobljene, sa neočekivanim pokretima I impulsima iznutra. Uhvatiti u glini skrivene I tihe ritmove prirode za mene predsta